Algemene voorwaarden

Lombarda is een handelsmerk van Leenz. Leenz is geregisteerd bij de Kamer van Koophandel in Middelburg met nummer: 72618183

Btw nummer: NL002406560B66
E-mail: info@lombarda.nl

Artikel 1. | Algemeen

1.1 Op alle producten, bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Lombarda zijn de algemene voorwaarden van Lombarda van toepassing. Wanneer u een artikel bestelt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze dus aandachtig door voordat u een bestelling plaatst. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met Lombarda via info@lombarda.nl.

Artikel 2. | Definities

– Consument:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

-Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst waarbij de consument/ afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.

-Dag:
Kalenderdag

-Afnemer:
Iemand die bij een producent of leverancier waren of diensten koopt, veelal met een zekere frequentie of in een grote hoeveelheid.

-Dealer:
Engelse term voor handelaar: iemand die voor eigen rekening en risico of voor het bedrijf waarvoor hij werkt, handelt. Hij tracht winst te maken uit het verschil tussen bied- en laatprijzen die op een bepaalde markt aanwezig zijn of door actief te kopen en te verkopen.

-Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 3. | Toepasselijkheid

3.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lombarda en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Lombarda en consument/dealer.

3.2       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/dealer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Lombarda zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument/dealer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Deze algemene voorwaarden zijn en blijven in werking ongeacht tussentijdse wijzigingen.

Artikel 4. | Overeenkomst en bestelling

4.1      De overeenkomst is bindend wanneer u een bestelling plaatst. Lombarda verwerkt de bestelling nadat de betaling is ontvangen. Tot die tijd is Lombarda de enige eigenaar van de producten.

4.2      Zodra uw bestelling is verwerkt, ontvangt u een e-mailbevestiging dat de betaling is geaccepteerd en een e-mailbevestiging met de factuur en details van uw bestelling.

4.3      Afbeeldingen en specificaties zijn indicatief. Alle producten zijn handgemaakt en kunnen daarom iets afwijken. Als een product niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u het retourneren (zie artikel 6), maar het kan geen reden zijn om een claim in te dienen.

Artikel 5. | Betaal- en betalingsmethoden

5.1      Consumenten kunnen bij Lombarda met ideal de betaling voldoen. Indien deze methode niet werkt, kunt u de betaling middels bankoverschrijving overmaken. Hiervoor dient vooraf contact voor opgenomen te worden. Dealers van Lombarda kunnen naast de mogelijkheid voor iDEAL betaling, de betaling achteraf middels factuur voldoen.  Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

5.2      Als Lombarda per ongeluk een verkeerde prijs op de website vermeldt en het is duidelijk een vergissing, hebben we het recht om het te corrigeren. Ook als u dat artikel al heeft besteld.

5.3      Alle productprijzen op https://manifattura-lombarda.nl zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten. Dealers van Lombarda hebben toegang tot de groothandel bestelomgeving. De getoonde prijzen zijn hier excl. btw. zichtbaar.

Artikel 6. | Levering

6.1      Lombarda producten worden per post bezorgd met PostNL.

6.2      Heeft u per ongeluk een verkeerd afleveradres opgegeven, de verkeerde afleveroptie gekozen of was u niet thuis toen het pakket werd afgeleverd? En daarom zijn er extra kosten van toepassing? Lombarda zal deze extra kosten bij u in rekening brengen.

6.3      Lombarda verstuurt de bestelling zo spoedig mogelijk na betaling van de overeenkomst. Lombarda streeft er altijd naar om uw bestelling binnen de verwachte levertijd te ontvangen. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn (een artikel is tijdelijk niet op voorraad of de koerier stopt) dan laten we je dat direct weten.

6.4      Tot en met het moment van bezorging is Lombarda verantwoordelijk voor de bestelling. De verantwoordelijkheid gaat op u over na levering.

6.5      Houd er rekening mee dat de in artikel 6 genoemde levertijden de verwachte levertijden zijn. In het geval dat een product niet binnen de verwachte termijn wordt geleverd, is het niet mogelijk om een ​​claim in te dienen. Lombarda zal echter altijd alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw bestelling op tijd aankomt.

Artikel 7. | Herroepingsrecht

7.1       Lombarda streeft ernaar om alle klanten blij te maken met hun aankoop. Wij raden u echter aan om binnen 7 dagen de kwaliteit en het aantal producten te controleren. Wij bieden de mogelijkheid voor consumenten om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
Meer informatie vindt u bij Artikel 8.

Artikel 8. | Retourneren en ruilen

8.1       We hopen natuurlijk dat u tevreden bent met uw aankoop. Als dit niet het geval is, heeft u 14 dagen vanaf de datum waarop u uw bestelling heeft ontvangen om het product te retourneren.

8.2       Het retourformulier moet altijd in de verpakking meegestuurd.

8.3       Indien u wenst een product te retourneren, neem dan contact op met info@lombarda.nl. U krijgt dan de instructies doorgestuurd om uw retour gereed te maken.
Lombarda streeft zoveel mogelijk naar duurzaam verzenden. Het retourformulier dient u dan ook zelf af te drukken en ingevuld in de retour verpakking mee te sturen. Zie artikel 6.2.

8.4       De ​​kosten voor de retourzending zijn voor rekening van koper, mits anders is overeengekomen met Lombarda.  De verantwoordelijkheid van de retourzending zijn voor rekening van de consument/dealer.

8.5       Retourzendingen worden gecontroleerd bij ontvangst. Indien goederen gebruikt, gedragen, beschadigd of incompleet zijn, vind er geen of gedeeltelijke restitutie plaats. De koper wordt hiervan op de hoogte gebracht.

8.6       Restitutie vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst en inspectie.

8.7       Lombarda kan de restitutie alleen overmaken naar de rekening waarmee het origineel betaling is uitgevoerd.

Artikel 9. | Garantie

9.1 Na de zichttermijn van 30 dagen geeft Lombarda twee maanden garantie op de kwaliteit van het product. Bent u niet tevreden over de kwaliteit van het product, stuur dan een e-mail naar info@lombarda.nl.

9.2 Lombarda stelt een passend alternatief voor, maar Lombarda beslist welke van de volgende opties u moet kiezen.
– Reparatie
– Vervanging
– Restitutie

9.3 In het geval van een terugbetaling zal een terugbetaling (inclusief verzendkosten) plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst en verificatie.

9.4 Als we het artikel repareren of vervangen, kan dit tot 14 dagen duren.

9.5 De garantie vervalt als het product defecten vertoont die zijn veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, of als u of anderen wijzigingen aan het product hebben aangebracht of geprobeerd, of als het is gebruikt op een manier waarvoor het item niet bedoeld is.

Artikel 10. | Auteursrechten

10.1     Alle foto’s en afbeeldingen die door Lombarda worden gebruikt, zijn auteursrechtelijk beschermd. Foto’s en afbeeldingen mogen niet worden gereproduceerd en gebruikt in het openbaar zonder schriftelijke toestemming van Lombarda.

Artikel 11. | Geschillen

11.1    Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2    Heeft u een opmerking of een tip? Stuur een e-mail naar info@lombarda.nl en we nemen contact met u op.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 24-07-2023.